• Tiếng Việt
  • English
    Được thành lập vào năm 2002, Công ty TNHH Gia Hùng đã tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và giao thông với phạm vi rộng lớn của nhiều dự án. Các hạng mục kinh doanh của chúng tôi bao gồm thi công các công trình giao thông, sản xuất và lắp đặt hộ lan tôn sóng, lan can cầu, sản xuất sơn đường nhiệt dẻo và thi công sơn đường bằng sơn nhiệt dẻo, cung cấp các thiết bị an toàn giao thông, vật tư ngành cầu, chế tạo các sản phẩm điện máy và kết cấu thép các loại.