• Công ty TNHH Gia Hùng tự hào là doanh nghiệp  sản xuất,  lắp đặt hộ lan tôn lượn sóng, biển báo giao thôngthi công sơn vạch kẻ đường chuyên nghiệp.  Được thành lập từ năm 2002, chúng tôi đã tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và cung cấp thiết bị an toàn giao thông với phạm vi rộng lớn của nhiều dự án. Các hạng mục kinh doanh của chúng tôi bao gồm thi công các công trình giao thông, sản xuất và lắp đặt hộ lan tôn lượn sóng, biển báo giao thông, lan can cầu, sản xuất sơn dẻo nhiệt phản quang và thi công sơn vạch kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt. Với  kinh nghiệm lâu năm trong phương pháp thi công xây dựng, Công ty TNHH Gia Hùng được biết đến như một nhà cung cấp thiết bị an toàn giao thông và xây dựng công trình giao thông hàng đầu tại miền Bắc.

  •